Gốc > Mục:Kế hoạch hoạt động >
title:kẾ HOACH THÁNG 11 NĂM 2012
date:07-11-2012
sender:Nguyễn Quang Loan

PHÒNG GD&ĐT TP:BẮC NINH                             Cộng  hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG THCS ĐÁP CẦU                                              Độc lập tự  do, hạnh phúc     

Số: 11/KH-Htr                                            Đáp Cầu; ngày 5 tháng 11 năm 2012

KẾ HOACH  HOẠT DÔNG  THÁNG 11 NĂM 2012

TRƯỜNG THCS ĐÁP CẦU-BẮC NINH

 

A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10

I. Công tác tư tưởng chính trị

1. Tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng ngày TLHLH phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ chức kỷ niệm ngày 20/10 gọn nhẹ, ý nghĩa.

2.Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2011 – 20123. Hoàn thành việc duyệt kế hoạch các tổ khối đoàn thể.

3. Tổ chức ĐH LĐội, kiện toàn BCH liên đội

II. Công tác chuyên môn

1. Phân công lại chuyên môn khi có  GV chuyển công tác. Xếp thời khóa biểu thực hiện từ 8/10/2012.

2. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi theo lịch tuần đối với các môn văn hóa lốp 9, các môn qua mạng.

3. Tổ chức thao giảng, dự giờ theo kế hoạch tổ chuyên môn.

          4. Tham gia Hội thi GV dạy giỏi các môn Tự nhiên. Đạt 3/3 đ/c (01 đ/c tham gia thi cấp tỉnh)

5. Luyện tập chuẩn bị cho HKPĐ cấp huyện; tham gia giải bóng đá TN-NĐ cấp cụm.

6. Tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên. Đạt 100%; Kiểm tra toàn diện: 01

7. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: TKB, PPCT...

8. Tổ chức chuyên triển khai  chuyên đề đã lĩnh hội của PGD (8CĐ).

9. Dự chuyên đề tại  phòng giáo dục

III. Công tác khác

         1. Thu và nộp tiền BHTT cho CBGV và học sinh về công ty BH.

2. Thu, quyết toán các khoản theo quỹ thoả thuận. Đạt

3. Tổ chức học sinh chăm sóc các di tích lịch sử ở phường

4. Tổ chức phát động tuần lễ hưởng ứng tuần học tập suốt đời theo đúng tinh thần chỉ đạo.

5. Tăng cường việc phối kết hợp với phụ huynh học sinh trong việc nắm bắt tình hình học sinh.

7. Tổ chức lao động vệ sinh trưòng lớp.

8. Tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo do ngành, địa phương phát động: Ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; B. NHỮNG TỒN TẠI.

1. Cần tăng cường công tác tự bồi dưỡng chuyên môn.

2. Thực hiện quy chế chuyên môn ở một số GV chưa được triệt để: Giáo án soạn chưa đúng yêu cầu; Còn soạn giảng cả phần giảm tải

3. Công tác phụ đạo học sinh yếu trên các giờ dạy chưa thực hiện theo chỉ đạo “Cầm tay, chỉ việc” Dạy cách học cách nghĩ

4. Một bộ phận học sinh ý thức thực hiện nền nếp chưa cao còn mang tính chất đối phó.

5. Cần quan tâm tới chế độ thông tin, báo cáo.

6. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, một số đội tuyển còn chưa đúng quy định về số lượng.

7. Chất lượng hoạt động phong trào của các lớp chưa cao.

 

 

B.KẾ HOẠCH THÁNG 11 /2012

I. Công tác tư tưởng chính trị

1. Phát động tháng thi đua  chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo VN 20/11.

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 20/11.

- Thời gian: 14h ngày 19/11/2012

- Địa điểm: Sân trường

- Thành phần: + Ban thường trực cha mẹ học sinh

                       + CBGVNV và HS toàn trường.

- Hình thức tổ chức: Mít tinh.

- Nội dung các hoạt động: TPT kết hợp công đoàn có kế hoạch triển khai tới các lớp chuẩn bị tập luyện các chương trình. Phân công giáo viên tham gia cùng GVCN tập luyện. Có lịch tập luyện cụ thể.

- Công tác tổ chức, nội dung chương trình: thực hiện theo phân công sau.

3. Tham mưu với địa phương tổ chức Lễ kỷ niệm 20/11

4. Sơ kết thi đua I, triển khai thi đua II.

5. Động viên giáo viên tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh.

6. Tăng cường công tác tự học, tự rèn nâng cao năng lực chuyên môn.

II. Công tác chuyên môn

1. Tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn: Thao giảng, dự giờ, kiểm tra toàn diện hai đồng chí:

-Vũ Thị Lan Hương (địa)

-Đặng Thị Việt Phương

(Hoàn thành trước ngày 16/11)

2. Tăng cường việc kiểm tra lấy điểm, vào sổ điểm lớp. Giáo viên vào điểm phần mền SmaX

3. Tham dự Hội thi GVDG cấp Thành phố và cấp tỉnh; tổ tạo điều kiện sắp xếp chuyên môn , Xây dựng bài giảng để GV dự thi đạt kết quả.

4. Tham dự Chuyên đề của PGD: “Rèn ý thức , kỹ năng tự học cho học sinh”và tổ chức chuyên đề trường: Ứng dụng công nghệ thông tin đối với môn xã hôi và công nghệ thông tin kết hợp đồ dùng dạy học đối với các môn tự nhiên

5. Bồi dưỡng học sinh giỏi: Kiểm tra  trình độ học sinh giỏi cuối tháng

6. Tổ chức học Nghề PT theo KH

8. Tăng cường việc sử dụng TBDH.

9. Kiểm tra, rà soát chương trình, có KH dạy bù các môn chậm chương trình.

10. Tiến hành kiểm tra đột xuất. (dự giờ, hồ sơ, giáo án thực hiện trong ngày).

III. Công Tác Đội:

Phát dộng thi đua chào mừng 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2012.Tổ chức tuần học tốt, tháng học tốt, các hoạt động thiết thực.

-Tổ chức thi Văn nghệ, Thi “bồn hoa lớp em”, Thi vẽ tranh vối chủ đề “An toàn giao thông”, “Em yêu trường em”

- Tổ chức cho học sinh diễn đàn “Thiếu niên chung tay bảo vệ môi trường”

-Phát động phong trào kế hoạch nhỏ, mua tăm ủng hộ hội người mù thành phố Bắc Ninh

-Tổ chức  rèn kỹ năng sống cho học sinh khối 9 vào ngày 10 tháng 11 năm 2012 tại làng nghề Phù Lãng

III. Công đoàn.

-Phối hợp chính quyền tổ chức ngày NGVN

-Phối hợp chuyên môn động viên giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt kết quả

-Tham gia hội diễn văn nghê “tiếng hát can bộ giáo viên thành phố Bắc Ninh”

IV Bộ phận hành chính:

1. Hoàn thành thu nộp quỹ học phí kỳ 1 năm 2012 trước ngày 10/11 để quyết toán kho bạc.

2.Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp.

3. Hoàn thiện hồ sơ PC GD THPT.

4. Nâng lương thường xuyên tháng 9 cho đồng chí Ngô Thế Thành hưởng 1-12-2012

5. Kiểm tra công tác vệ sinh học đường.

V. Công tác khác:

-GVCN quan tâm đến học sinh nghèo, củng cô ban cán sự lớp, phải là người gần gũi với học sinh và tư vấn, giải quyết giúp các em các vấn đè xã hội...

-Ban ATGT nhắc nhở quán triệt học sinh tham gia giao thông tốt đảm bảo ATGT, tổ chức tưởng nhớ đến nạn nhân tai nạn giao thông, tổ chức triển lãm hình ản  về ATGT để giáo dục học sinh

Trong quá trình thức hiện kế hoạc nếu có kho khăn gì các bộ phân công tác báo cáo BGH để có hướng giải quyết

 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-PGD&ĐT thành phố Bắc Ninh(Báo cáo)                                         Nguyễn Quang Loan

- Các bộ phận công tác( Thực hiên)

- VP (lưu)