Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Giua_Mac_Tu_Khoa_nghe_cau_ho_Nghe_Tinh1.swf Chao_mung_Dang_Cong_San_Viet_Nam_1_1.flv Hoang_Sa_Truong_Sa_la_cua_Viet_Nam.flv Sang_ngang1.swf Mot_coi_di_ve1.flv THUYEN_VA_BIEN.flv Giao_duc_gioi_tinh.flv SONG__.flv DAY_THON_VY_DA_P1.flv DAY_THON_VY_DA_P2.flv DC_loan_BCKT.swf DAI_TUONG_NHA_DAN.swf 510201294417.jpg QB_loan_cung_dan_mua_xuan.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Kế hoạch

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Đáp Cầu TP Bắc Ninh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bồi dưỡng nghiệp vụ >

  Biên bản bầu cán bộ lớp

  TRƯỜNG THCS ĐAP CẦU

                   LỚP …..

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  BIÊN BẢN

  HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP …..

  Năm học ......................

   

  Thời gian:………. giờ 00’,  ngày …tháng …. năm  2012.

  Địa điểm: ……………………………., trường THCS Đáp Cầu

  Thành phần gồm :  

  Thầy/cô:  ………………………… GV Chủ nhiệm.

              Em …………………………………..,  chủ toạ.

              Em …………………………………..,  thư kí cuộc họp.

     Số học sinh lớp có mặt............Vắng..................

  NỘI DUNG CUỘC HỌP

  1. Chủ tọa: Nêu tiêu chuẩn cán bộ lớp

  -         Học lực: từ khá trở lên (trừ lớp phó lao động và lớp phó văn nghệ)

  -         Hạnh kiểm: từ khá trở lên.

  -         Với lớp phó văn nghệ: có năng khiếu văn nghệ.

  -         Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động.

  -         Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

  -         Có sức khoẻ tốt.

  1. Chur tọa đề cử ban cán sự lớp mới cho các chức danh:

  -         Lớp trưởng: ……………………………………..

  -         Lớp phó lao động: ………………………………………

  -         Lớp phó văn nghệ: ……………………………………..

  -         Lớp phó học tập: ……………………………………….

  -         Tổ trưởng tổ 1: ………………………………………….

  -         Tổ trưởng tổ 2: ………………………………………….

  -         Tổ trưởng tổ 3: ………………………………………….

  -         Cán sự cờ đỏ: ……………………………………………

  Học sinh dưới lớp đề cử thêm:

  ………………………………………………………………

  ………………………………………………………………

  ………………………………………………………………

  ………………………………………………………………

  1. Tiến hành bầu các chức danh trên bằng hình thức biểu quyết các chức danh.

  Kết quả:

  Chức danh

  Số phiếu tán thành

   

  -         Lớp trưởng:……………………………………………..

  -         Lớp phó lao động:………………………………………

  -         Lớp phó văn nghệ:……………………………………..

  -         Lớp phó học tập:……………………………………….

  -         Tổ trưởng tổ 1:………………………………………….

  -         Tổ trưởng tổ 2:………………………………………….

  -         Tổ trưởng tổ 3:………………………………………….

  -         Cán sự cờ đỏ:……………………………………………

   

   

  1. Ban cán sự lớp mới ra mắt.
  2. Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban cán sự lớp.

       9 . Thư kí cuộc họp thông qua biên bản cuộc họp

            Biên bản được nhất trí thông qua ........... / ..........

            Cuộc họp kết thúc hồi …………..  giờ…...phút  cùng ngày.

                 CHỦ TOẠ

   

   

   

   

    Đáp Cầu, ngày.....     tháng.......    năm ......

  THƯ KÝ

   

   

   

   

   

   

   

  TRƯỜNG THCS ĐAP CẦU

                   LỚP …..

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  BIÊN BẢN

  HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP …..

  Năm học ......................

   

  Thời gian:………. giờ 00’,  ngày …tháng …. năm  2012.

  Địa điểm: ……………………………., trường THCS Đáp Cầu

  Thành phần gồm :  

  Thầy/cô:  ………………………… GV Chủ nhiệm.

              Em …………………………………..,  chủ toạ.

              Em …………………………………..,  thư kí cuộc họp.

     Số học sinh lớp có mặt............Vắng..................

  NỘI DUNG CUỘC HỌP

  1. Chủ tọa: Nêu tiêu chuẩn cán bộ lớp

  -         Học lực: từ khá trở lên (trừ lớp phó lao động và lớp phó văn nghệ)

  -         Hạnh kiểm: từ khá trở lên.

  -         Với lớp phó văn nghệ: có năng khiếu văn nghệ.

  -         Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động.

  -         Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

  -         Có sức khoẻ tốt.

  1. Chur tọa đề cử ban cán sự lớp mới cho các chức danh:

  -         Lớp trưởng: ……………………………………..

  -         Lớp phó lao động: ………………………………………

  -         Lớp phó văn nghệ: ……………………………………..

  -         Lớp phó học tập: ……………………………………….

  -         Tổ trưởng tổ 1: ………………………………………….

  -         Tổ trưởng tổ 2: ………………………………………….

  -         Tổ trưởng tổ 3: ………………………………………….

  -         Cán sự cờ đỏ: ……………………………………………

  Học sinh dưới lớp đề cử thêm:

  ………………………………………………………………

  ………………………………………………………………

  ………………………………………………………………

  ………………………………………………………………

  1. Tiến hành bầu các chức danh trên bằng hình thức biểu quyết các chức danh.

  Kết quả:

  Chức danh

  Số phiếu tán thành

   

  -         Lớp trưởng:……………………………………………..

  -         Lớp phó lao động:………………………………………

  -         Lớp phó văn nghệ:……………………………………..

  -         Lớp phó học tập:……………………………………….

  -         Tổ trưởng tổ 1:………………………………………….

  -         Tổ trưởng tổ 2:………………………………………….

  -         Tổ trưởng tổ 3:………………………………………….

  -         Cán sự cờ đỏ:……………………………………………

   

   

  1. Ban cán sự lớp mới ra mắt.
  2. Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban cán sự lớp.

       9 . Thư kí cuộc họp thông qua biên bản cuộc họp

            Biên bản được nhất trí thông qua ........... / ..........

            Cuộc họp kết thúc hồi …………..  giờ…...phút  cùng ngày.

                 CHỦ TOẠ

   

   

   

   

    Đáp Cầu, ngày.....     tháng.......    năm ......

  THƯ KÝ

   

   

   

   

   

   

   vvvv


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Quang Loan @ 15:03 01/04/2014
  Số lượt xem: 773
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến